top of page
banner6.JPG

רשימת משתתפים

רשימת משתתפים

  • אין המארגנים מתחייבים על שלמות הרשימה.

  • מי שרק שילם ולא שלח טופס הרשמה או שלח טופס אך לא שילם, הרשמתו עדיין אינה מאושרת ושמו אינו מופיע ברשימה.

  • הרשימה תתעדכן מידי כמה ימים.

  • הערות ובירורים ניתן לשלוח בלינק בתחתית העמוד.

לחץ לרשימת המשתתפים (נכון ל16.5 בשעה 13:00)

sg24banner.JPG
gravle-spring foter 2.png
bottom of page